Nasza
Genealogia

Rodzinny portal genealogiczny

Rodzina Walczakowie

Start

S E R D E C Z N I E   W I T A M Y

na stronie poświęconej rodzinie

W A L C Z A K Ó W

ORAZ RODZIN POŁĄCZONYCH Z NIĄ WIĘZAMI POKREWIEŃSTWA

Znajdziecie tu nas, naszych potomków oraz przodków, z których wielu już odeszło.

P o z n a j c i e   h i s t o r i ę   n a s   w s z y s t k i c h.

Do Tych, którzy już odeszli - robimy to po to, aby Pamięć o Was nie zaginęła.

Do odwiedzających stronę - jeżeli dostrzeżesz wspólne korzenie i chcesz dodać, zmienić lub usunąć 

Twoje dane lub dane Twoich bliskich, przekaż nam je - aby kolejne pokolenia mogły o nas pamiętać. 

Służyć może do tego Księga gości, jak też nasze dane kontaktowe - zapraszamy !

W zakładce Osoby lub Związki po kliknięciu na ikonę pokazane zostanie drzewo najbliższej rodziny wskazanej osoby.